Pengenalan Pemohon  
* MyID 
  (MyID adalah seperti No. KP dalam MyKad anda, contoh: 760910015001) 
  Maklumat Asas Pemohon  
* Nama Penuh 
  (Nama mestilah seperti dalam MyKad anda) 
* No. Telefon  -   (Contoh: 0345671123 atau 0121234567) 
* Emel 
  (Contoh: xyz@gmail.com) 
 
 Medan bertanda (*) wajib diisi 

 
  PERINGATAN:  
 
 • Anda perlu memastikan semua maklumat yang diisi adalah betul kerana pendaftaran MyID hanya dibenarkan dibuat sekali sahaja.

 • Sistem ini membenarkan anda menukar kata laluan sendiri melalui pautan Lupa Kata Laluan dan emel pengaktifan tidak akan lagi dihantar ke akaun emel anda.

 • No. Telefon dan Emel akan digunakan untuk tujuan pemakluman sebarang urusan temuduga, peperiksaan dan lain-lain. Sila masukkan maklumat yang tepat dan terkini.
 •  
   
    Soalan Keselamatan / Kata Laluan  
   
   Anda perlu mengingati jawapan kepada Nama Ibu dan Negeri Kelahiran anda untuk tujuan Set Semula Katalaluan.
   
  * Siapakah Nama Ibu anda (first name)?
    (Contoh: HAMDAH BINTI SELAMAT masukkan HAMDAH sahaja) 
  * Dimanakah Negeri Kelahiran anda? 
  * Kata Laluan 
    (Kata Laluan mestilah mengandungi sekurang-kurangnya 8 aksara) 
  * Sahkan Kata Laluan 
    (Sama seperti di atas) 
   
   
               
    :: Daftar Masuk ::